Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování poradenství služeb a konzultací v oblasti zajištění komunikace s krajskými úřady a zdravotními pojišťovnami
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2022 29.03.2022 10:00
Servis vozidel Škoda
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2022 08.04.2022 10:00
Nákup pomůcek na fyziku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2022 23.03.2022 11:00
Nákup počítačů do učebny IT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2022 22.03.2022 15:00
Obměna vozového parku KÚ
nadlimitní Zadáno 22.03.2022 25.04.2022 10:00
Management evropsky významných lokalit Chlum u Nepřevázky, Polabské hůry a Žehuňsko - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 04.04.2022 10:00
Instalatérská a topenářská činnost
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.03.2022 21.03.2022 12:00
Nákup ICT vybavení – VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora (část A+C)
podlimitní Zadáno 21.03.2022 08.04.2022 10:00
II/102 Rekonstrukce silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114 – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 11.04.2022 09:00
III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku-TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2022 11.04.2022 10:00
III/11220 Borovnice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 TDI, BOZP a GEO
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2022 14.04.2022 10:00
III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519 – 1 přes Svinařský potok u Svinař - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2022 12.04.2022 10:00
III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice-TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2022 22.04.2022 10:00
zájezd Španělsko
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2022 18.03.2022 12:00
SMLOUVA O ZÁJEZDU
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2022 18.03.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016