Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ISŠT Mělník: Učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - konektivita
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2018 08.10.2018 09:00
„Zajištění praktického výcviku řízení B a C 2018/2019“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2018 27.09.2018 11:00
Vestavba WC pro invalidy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2018 15.10.2018 12:00
Zajištění letenek a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 02.10.2018 10:00
Modernizace obvodového pláště hlavní budovy – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 01.10.2018 10:00
Dodávka nového osobního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2018 08.10.2018 10:00
Oprava toalet ve 2. n. p.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 01.10.2018 09:00
Jednorázové lůžkoviny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 01.10.2018 10:00
Oprava střechy a okapů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 27.09.2018 12:00
Snížení energetické náročnosti objektu Rybka Neratovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 01.10.2018 10:00
DPSK 747/2018 "Změna umístění vypouštění odpadních vod ČOV-projekt"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 01.10.2018 12:00
Oprava sklepení v Husově ulici II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 26.09.2018 10:00
Dodávka a montáž svítidel do pokojů klientů domova pro osoby se zdravotním postižením DPL Smečno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 26.09.2018 10:00
Zajištění prodloužení záruk diskového pole a serverů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 01.10.2018 09:00
Oprava podlah a výměna podlahové krytiny + výmalba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 02.10.2018 09:00
všechny zakázky