Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„ Domov seniorů Benešov – kompaktní trafostanice BPP „
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 30.07.2021 16:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žerka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 02.07.2021 10:00
Oprava podlahy v tělocvičně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2021 28.06.2021 13:00
Tisk letáků k Integraci oblastí Kolínska a Kutnohorska
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 25.06.2021 10:00
Plničky klimatizace - autodílna Benešov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 25.06.2021 10:00
Nákup multifunkčního zařízení pro tisk a kopírování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 24.06.2021 13:00
Výměna oken v tělocvičně školy včetně zateplení obvodového pláště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 10:00
„Oprava střech na dílnách školy“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 30.06.2021 11:00
Projekt prevence kriminality – Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 25.06.2021 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi – vybavení nemovitosti nábytkem a zařizovacími předměty
VZ malého rozsahu Zadávání 16.06.2021
Vybavení zahrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 07.07.2021 10:00
Tablety, velké a malé el. spotřebiče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 07.07.2021 10:00
Nábytek a bytový textil pro klienty a personál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 07.07.2021 10:00
Síťová infrastruktura IS KÚ – dodávka HW a souvisejících služeb
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2021 19.07.2021 10:00
Stavební úpravy stropu ŠJ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 23.06.2021 10:00
všechny zakázky