Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Historická opěrná zeď v Roztokách, okres Praha – západ, silnice III/2421 - PD
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2023 20.04.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava badatelský pobyt "České Budějovice" - 17.4-19.4.2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2023 11.04.2023 12:00
PC učebna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.03.2023 19.04.2023 14:00
Servis služebních vozidel Škoda – opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 11.04.2023 09:00
Rekonstrukce pokojů domova seniorů - Kytín
podlimitní Příjem nabídek 29.03.2023 25.04.2023 10:00
Infuzní roztoky II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 11.04.2023 11:00
Jednorázové přikrývky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 14.04.2023 10:00
Skupinové úrazové pojištění zaměstnanců
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 11.04.2023 10:00
III/11210 Městečko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 19.04.2023 10:00
Nákup wifi Access pointů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Louky u rybníka Proudnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.03.2023 11.04.2023 10:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava Seč, Hotel Jezerka - 4.4.2023 a 6.4.2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 03.04.2023 12:00
Poptávka po ceně na akci: autobusová doprava exkurze AERO Vodochody - 13.4.2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 07.04.2023 12:00
Rekonstrukce laboratoře a pitevního sálu
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2023 14.04.2023 10:00
„Mezinárodní aktivity SOŠ stavební a SOU stavební Kolín – Itálie 2023“.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 04.04.2023 12:00
všechny zakázky