Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2018 13.04.2018 10:00
DG – ICT Infrastruktura
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2018 04.04.2018 13:30
Most ev.č. 33834-4 Kozohlody
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2018 10.04.2018 13:00
Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany
podlimitní Příjem nabídek 21.03.2018 10.04.2018 14:00
II/114 Dobříš, most ev. č. 114-016
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2018 09.04.2018 09:30
Značení ptačích oblastí - výroba a instalace stojanů pro informační tabule a označení ptačích oblastí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2018 05.04.2018 11:00
VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2018 03.04.2018 11:30
Značení ptačích oblastí - Výroba smaltových tabulí s názvy ptačích oblastí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 04.04.2018 11:00
„Zajištění péče o zvláště chráněné území přírodní rezervaci Kopeč“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 03.04.2018 10:00
SPŠ Emila Kolbena Rakovník - CNC stroje
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 23.04.2018 10:00
II/273 Mšeno, průtah
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2018 12.04.2018 09:30
Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2018 12.04.2018 08:45
Dodávka kancelářského materiálu v letech 2018 a 2019
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2018 10.04.2018 10:00
II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev.č. 118-057
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2018 04.04.2018 08:45
II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2018 03.04.2018 08:45
všechny zakázky