Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup licencí formulářového software a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.02.2019 27.02.2019 10:00
OOPP - Celoroční softshellové bundy a polokošile
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2019 11.03.2019 10:00
IT technika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2019 08.03.2019 13:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Záplavy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2019 07.03.2019 10:00
Obnova obvodového pláště budovy Muzea TGM v Rakovníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 05.03.2019 11:00
Okružní křižovatky Nymburk – II/503 x II/330 a II/503 x II/331
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2019 12.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zbyslavská mozaika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Tankodrom
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Štola Jarnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Starkočský lom
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Smečenská rokle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Skalka u Žehušic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Přílepská skála
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písečný přesyp u Píst
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Milská stráň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 07.03.2019 10:00
všechny zakázky