Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce prodejny Psárské pekárny při Domově Laguna Psáry
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 14.05.2021 13:00
Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN MÍSTNÍ KOMUNIKACE MO2 7/20 (průtah sil.III.tř. č. 0086 obcí)“,
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 21.05.2021 10:00
Nákup myčky podložních mís pro Domov Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 20.05.2021 10:00
Výcvik řidičského oprávnění sk. B a.C
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 10:00
Nákup nábytku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 14.05.2021 12:00
Zajištění pronájmu, servisu, provozu a materiálové podpory multifunkčních tiskových zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 18.05.2021 14:00
MALOVÁNÍ INTERIÉRŮ BUDOV SOŠ A SOU DUBNO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 17.05.2021 10:00
Revitalizace nádvoří Ševčinského dolu v Příbrami
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 17.05.2021 12:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 17.05.2021 10:00
čná škola 2021 - Vyhodnocení ohroženosti krajských škol jako měkkého cíle a Tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 13.05.2021 12:00
Stavební opravy skladu nádobí kuchyně a chodby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 17.05.2021 10:00
Myčka - kuchyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 11.05.2021 14:00
Nákup modulu GINIS – Insolvenční rejstřík
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 17.05.2021 10:00
Polohovací lůžka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 10.05.2021 12:00
Binokulární lupa, digitální mikroskop
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 31.05.2021 10:00
všechny zakázky