Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení strojů na výuku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2024 10.08.2024 13:00
Technologie stáčení a expedice vína
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 09.08.2024 11:00
Projektová dokumentace a zajištění stavebního povolení ke stavbě - Komunitní bydlení v Březnici pro PO SK Nalžovický zámek
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 20.08.2024 10:00
Rekonstrukce areálových komunikací v zámeckém parku DPL Smečno
podlimitní Příjem nabídek 18.07.2024 16.08.2024 10:00
Demolice objektu Středočeského kraje č. p. 440 v ulici Za Oborou – Březnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 29.07.2024 10:00
Nákup mikrobusu pro přepravu osob a odkup protiúčtem mikrobusu Spacetourer
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2024 16.08.2024 12:00
Dodávka AV techniky do chemicko-fyzikální učebny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2024 26.07.2024 08:00
Vybavení odborných učeben
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 20.08.2024 10:00
Modernizace IT pro zkvalitnění výuky a zajištění moderních výukových metod - Přestavba serverovny a zajištění firewall
podlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 01.08.2024 10:00
Nákup ICT vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 22.07.2024 12:15
Odstranění havarijního stavu střešní krytiny na domě v Brandlově čp. 27 v Kolíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 05.08.2024 10:00
Nákup automobilu pro přepravu osob s omezenou hybností
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 05.08.2024 12:00
Rekonstrukce hygienických prostor ISŠT Benešov, Černoleská 1997
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 26.07.2024 08:00
Dodávka nábytku do chemicko-fyzikální učebny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2024 23.07.2024 08:00
Komunikační kampaň „Utečte z města 2024“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2024 25.07.2024 10:00
všechny zakázky