Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2018 05.02.2018 13:00
Internetové připojení KÚSK (primární a sekundární konektivita)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2018 30.01.2018 10:00
II/101 Stehelčeves, most ev. č. 101-039
podlimitní Příjem nabídek 16.01.2018 02.02.2018 10:00
Technická podpora systému SYDO Traffic CrossWIM
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2018 19.02.2018 09:30
II/237 Hořešovice, rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2018 29.01.2018 10:00
Meteostanice - dodávka a instalace stacionárních meteorologických stanoic
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2018 26.02.2018 09:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka
nadlimitní Příjem nabídek 05.01.2018 14.02.2018 10:00
III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 přes Červený potok
podlimitní Příjem nabídek 04.01.2018 22.01.2018 09:00
SPŠ Kutná Hora - modernizace dílen
podlimitní Příjem nabídek 04.01.2018 05.02.2018 10:00
II/337, most ev.č. 337-007 Močovice
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2018 30.01.2018 09:00
Studie proveditelnosti cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem - Čelákovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.01.2018 30.01.2018 09:00
Zpracování projektové dokumentace na dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany
podlimitní Příjem nabídek 02.01.2018 19.01.2018 10:00
II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice
podlimitní Příjem nabídek 02.01.2018 26.01.2018 09:00
Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSÚS
nadlimitní Prokazování kvalifikace 01.01.2018 02.03.2018 11:00
Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
nadlimitní Prokazování kvalifikace 01.01.2018 02.03.2018 10:00
všechny zakázky