Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o zvláště chráněné území Vinařická hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 14.05.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2018 22.05.2018 10:00
IT a geodetické vybavení SPŠS a OA Kladno
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2018 17.05.2018 10:00
III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2018 14.05.2018 13:00
Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2018 15.05.2018 09:00
Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Středočeského kraje
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 15.05.2018 11:00
III/11522 Svinaře most ev.č. 11522-1 přes potok v obci Svinaře
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 15.05.2018 10:00
Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 15.05.2018 11:00
Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 15.05.2018 10:00
Vybudování EPS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 07.05.2018 15:00
Oprava podlah v budově školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 10.05.2018 09:00
II/101 Úvaly - Škvorec
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 14.05.2018 14:00
SOUp Jílové - dílna kuchyň, realizace vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 09.05.2018 09:00
VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – deinstalace a instalace strojů v dílnách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 07.05.2018 09:00
Mobilní zařízení na měření kvality ovzduší ve Středočeském kraji - dodávka techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 02.05.2018 11:00
všechny zakázky