Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup materiálu a příslušenství na svařování, svařovací techniky 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2021 28.05.2021 12:00
Celková oprava střechy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2021 28.05.2021 23:59
Nákup ručního nářadí, nástrojů, spotřebního materiálu do dílen, elektrického nářadí a ochranných prostředků 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2021 28.05.2021 12:00
Odborná praxe a výuka jezdectví
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2021 28.05.2021 10:00
Vybavení školy výpočetní technikou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2021 02.06.2021 12:00
„Zhotovení projektové dokumentace a stanovení autorského dozoru na SPŠ a VOŠ Kladno“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 31.05.2021 11:00
Zakázkové šití pracovních oděvů 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 27.05.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace stavební úpravy v DPKS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 02.06.2022 15:00
Nákup IT techniky – server, licence
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2021 31.05.2021 14:00
Vybavení jazykové laboratoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2021 01.06.2021 13:00
Vybavení strojní laboratoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2021 31.05.2021 13:00
II/101 D1-D7, km 57,6 - 59,2 Rekonstrukce propustku a zemního tělesa
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2021 01.06.2021 10:00
Projektová dokumentace - Modernizace odborného vzdělávání SLŠ Křivoklát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2021 28.05.2021 10:30
II/105 Kabáty, opěrná zeď
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2021 02.06.2021 11:00
III/10115 Dolní Břežany, oprava propustku
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2021 02.06.2021 11:00
všechny zakázky