Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění úklidového servisu v objektu Domova seniorů Rudná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2018 31.07.2018 13:00
Most ev.č. 33355-1 přes Hořanský potok v obci Libenice
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2018 10.07.2018 13:30
Výstavba centrální kotelny
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2018 17.07.2018 10:30
VOŠ a SOŠ Březnice – vybavení dílen - opětovné vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 02.07.2018 09:30
III/2595 – konec zástavby Michalovic – skládka TKO, II/259 – most přes Jizeru v Podlázkách – konec zástavby Podlázek, II/610 – I/38 – ul.Revoluční v Debři (ul.Josefodolská)
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 04.07.2018 12:30
II/101 Kostelec nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 04.07.2018 13:00
Generální oprava osvětlení v tělocvičně SOU Beroun-Hlinky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 25.06.2018 12:00
4. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje – ČEPS a právního stavu po změně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 26.06.2018 10:00
VOŠ a SZeŠ Benešov – výstavba hnojiště, modernizace odborných učeben a sociálního zázemí v hlavní budově školy vč. zajištění bezbariérovosti a zabezpečení areálu školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2018 28.06.2018 09:30
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – projektová dokumentace, autorský dozor, energetické hodnocení
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 28.06.2018 12:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji – Integrace a upgrade stávajících informačních systémů pro krizové řízení využívaný krajem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 26.06.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy ISŠT Mělník – Technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 28.06.2018 09:00
III/01215 Květnice – Úvaly, III/33313-hr. Praha-kř. III/0127
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 02.07.2018 13:00
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - technický dozor investora a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 09.07.2018 09:00
Zajištění prodloužení technické podpory produktů Vmware
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2018 27.06.2018 10:00
všechny zakázky