Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon TDS a koordinátora BOZP na akci Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 08.10.2021 10:00
,,Výměna poničených interiérových dveří v objektu B a hospodářské části"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 06.10.2021 09:00
Dokončení prací v areálu parku horního zámku Panenské Břežany, realizace parku
podlimitní Příjem nabídek 24.09.2021 19.10.2021 10:00
Nákup výkresových skříní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 05.10.2021 10:00
Odborná praxe v zahraničí v rámci programu ERASMUS+
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 13.10.2021 12:00
Výmalba objektů Zámku a Kláštera pro Domov Rožďalovice poskytovatel sociálních služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2021 05.10.2021 10:00
Historický důl Bytíz, stavební práce týkající se vodovodní přípojky, areálových rozvodů inženýrských sítí a stavební práce v budově strojovny a elektrorozvodny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 01.10.2021 11:00
Pořízení a instalace venkovních žaluzií
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 07.10.2021 08:00
Kurzy pro pedagogy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 04.10.2021 10:00
Dodání 75 ks dřevěných pečovatelských lůžek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2021 06.10.2021 10:00
CMS Strnady – oprava části oplocení provozního areálu po dopravní nehodě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 11.10.2021 10:00
Dodávka výpočetní techniky - počítačových sestav s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 04.10.2021 10:00
Nákup přenosných počítačů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 05.10.2021 10:00
Restaurování souboru lidového nábytku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 04.10.2021 10:00
Rekonstrukce koupelny RD Velvary
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2021 05.10.2021 14:00
všechny zakázky