Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Návrh a dodávka vybavení digitalizačního pracoviště centrálního depozitáře MČK fotografickou a další související technikou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2020 18.12.2020 15:00
Výměna lůžek a nočních stolků na pokojích klientů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2020 14.12.2020 10:00
Nákup IT techniky III. pro SOŠ a SOU Beroun-Hlinky- opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2020 08.12.2020 23:00
Zajištění spisových služeb a archivace papírových dokumentů pro roky 2021-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 08.12.2021 15:00
Dodávky masa a uzenin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 09.12.2020 09:00
,,Dodávky mraženého a chlazeného sortimentu"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 09.12.2020 09:00
,,Dodávky ovoce a zeleniny"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 09.12.2020 09:00
Svislá hydroizolace části objektu č.8 a oprava vnitřních omítek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 08.12.2020 10:00
Dodávky hnědého uhlí 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 11.12.2020 12:00
Zajištění údržby, provozu, rozvoje a monitoringu IS ADMIS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 08.12.2020 10:00
III/27524 Nové Zámky oprava propustku a komunikace – PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 08.12.2020 10:00
Dodávka nábytku SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 11.12.2020 12:00
Nákup nitrilových jednorázových rukavic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 07.12.2020 10:00
,,Výměna interiérových dveří"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 09.12.2020 09:00
Mycí centrum školní kuchyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 04.12.2020 14:00
všechny zakázky