Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2019 11.12.2019 10:00
Rámcová smlouva na opravu hromosvodů na Střediscích KSUS Středočeského kraje
podlimitní Příjem nabídek 22.11.2019 10.12.2019 10:00
Nákup dodávkového automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 04.12.2019 10:00
Renovace dřevěných dubových schodů ve Štábním domku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.11.2019 06.12.2019 10:00
Zádržný systém dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 28.11.2019 10:00
Oprava hlavního vchodu do budovy školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 29.11.2019 10:00
Rozšíření aplikačního řešení – moduly příkaz k fakturaci a příkaz k úhradě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2019 03.12.2019 10:00
výzva k podání nabídky: koupě os. automobilu 8, míst
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 29.11.2019 15:00
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby na akci „Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 09.12.2019 13:00
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce obytného stavení z 19. století v areálu tvrze v Hradeníně pro účely Regionálního muzea v Kolíně“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 09.12.2019 13:00
Nákup výpočetní techniky II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 29.11.2019 14:00
Ubytování a stravování- lyžařský kurz 21.2. - 28.2 .2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 30.11.2019 00:00
Pořízení nových kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 27.11.2019 10:00
Nákup dětské terapeutické židle
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2019 06.12.2019 12:00
Dodávky hnědého uhlí 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2019 05.12.2019 12:00
všechny zakázky