Veřejné zakázky Středočeského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Středočeský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS – BOZP Snížení energetické náročnosti pracoviště Kounice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2018 28.08.2018 11:30
Vypracování PD na snížení energetické náročnosti pracoviště Kounice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2018 28.08.2018 11:30
VOŠ a SOŠ Březnice – mechanizační technika - opětovné vyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 15.08.2018 04.09.2018 09:30
SPŠ Emila Kolbena Rakovník - Bezbariérovost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 27.08.2018 10:00
Gastrofestival Středočeského kraje 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2018 23.08.2018 10:00
Veřejná zakázka:Ideová studie Světa záchranářů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 27.08.2018 10:00
Dodávka dvou vozidel pro SCCR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 23.08.2018 10:00
Propagační materiál pro 19 příspěvkových organizací Středočeského kraje a jejich pobočky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.08.2018 20.08.2018 17:00
Rekonstrukce plynové kotelny v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2018 21.08.2018 09:05
Oprava učeben - přízemí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2018 21.08.2018 12:00
Upgrade a rozšíření informačního systému FAMA+
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2018 22.08.2018 09:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Zadní Hrádek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2018 25.08.2018 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území V bahnách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2018 25.08.2018 10:00
Dodávka krmení pro školní hospodářství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2018 24.08.2018 14:00
Zimní pneumatiky
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2018 15.08.2018 10:00
všechny zakázky