Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava šaten a vytvoření klidové místnosti pro žáky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2021 10.08.2021 00:00
Implementace výkonu řídící kontroly
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2021 17.08.2021 10:00
Výměna okapních žlabů a okapů na budově pilnice a dílny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2021 08.08.2021 00:00
Ušní kloboučky k teploměrům
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2021 16.08.2021 10:00
Komunikační systém sestra - klient Domov seniorů Úvaly
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2021 17.08.2021 14:00
Testovací proužky do glukometru včetně výpůjčky glukometrů
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 12.08.2021 10:00
„Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov – nákup přepravníku na přepravu koní..." - opakování části A
nadlimitní Zadáno 04.08.2021 07.09.2021 10:00
III/24025 a III/24027 Žižice – Ješín
podlimitní Zadáno 04.08.2021 30.08.2021 10:00
Zklidnění dopravy v obci ZLONÍN MÍSTNÍ KOMUNIKACE MO2 7/20 (průtah sil.III.tř. č.0086 obcí) –TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 19.08.2021 11:00
Revizní činnost v oblasti elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 11.08.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
nadlimitní Zadáno 02.08.2021 25.10.2021 10:00
Zahradní traktor s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 13.08.2021 08:00
Rekonstrukce domu v Kamýku
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2021 18.08.2021 12:00
Oprava a výměna rozvodů topení, SV a TUV v budově jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 06.08.2021 11:00
Vybavení přednáškové místnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 10.08.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016