Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení auly audiovizuální technikou
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 20.06.2020 13:00
Nákup technických plynů 2019-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 12.06.2019 12:00
Dodávka a montáž nástěnných ochranných prvků Acrovyn
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 11.06.2019 10:00
II/272 Litol, rekonstrukce
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 13.01.2020 11:00
Oprava fasády, okapů, svodů a střešní krytiny Domov Vraný, p.s.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 20.06.2019 10:00
Dodávka a montáž mikro-RTG lampy
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2019 28.06.2019 10:00
II/114, Neveklov - I/3
nadlimitní Zadáno 30.05.2019 09.08.2019 10:00
Oprava podlah a výmalba jednoho patra - 3. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 15.06.2019 12:30
Výměna dřevěných oken a dveří za plastová-domov mládeže V. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 13.06.2019 10:00
Oprava podlah - jídelna
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 07.06.2019 14:00
Ideová studie Světa záchranářů Lysá
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 10.06.2019 10:00
Dodávka ICT techniky do IT učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2019 05.06.2019 10:00
Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 06.06.2019 10:00
Výběr dodavatele masa a uzenin pro školní kuchyni SOŠ a SOU Dubno pro školní rok 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 17.06.2019 10:00
Labská cyklostezka, úsek Kly – Mělník (SO 102)
podlimitní Hodnocení 27.05.2019 12.06.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016