Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vedení finančního a mzdového účetnictví příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 18.10.2023 09:00
Oprava oken PB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 07:00
Smlouva o právní podpoře při přípravě zadávací dokumentace pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a související poradenské činnosti
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 06.10.2023 12:00
Kladenská cyklostezka Praha – Hostivice – Kyšice – obnova povrchu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 09:00
II/101 Otvovice - PD
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 09:00
Nákup 19 ks brýlí pro virtuální realitu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2023 25.09.2023 12:00
Helmy pro mimořádné události ZZS SK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2023 06.10.2023 10:00
Rekonstrukce historického hospodářského stavení a revitalizace zahrady v Dolní Krupé - I. fáze: rekonstrukce hospodářské budovy v areálu fary v Dolní Krupé, realizace stavby
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 25.10.2023 10:00
ZZS Středočeského kraje – mobilní zdroje elektrické energie – 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 03.10.2023 10:00
Zajištění přednemocniční neodkladné péče na výjezdové základně Řevnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 02.10.2023 12:00
Digitalizace sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy a vybavení digitalizačního pracoviště - dodávka HW a SW
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Galerie Středočeského kraje – zajištění strážní a bezpečnostní služby
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 23.10.2023 10:00
jazykové kurzy AJ A1/A2-A2, B2/C1-C1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2023 21.09.2023 12:00
Modernizace odborných učeben přírodovědných předmětů GJP Poděbrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 12.10.2023 10:00
V+V projekt Čelákovice – geodetické vytýčení ploch a provedení skrývky pro identifikaci ploch s archeologickými situacemi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 04.10.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016