Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sada výukových učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 29.04.2019 12:00
Výroba, dodávka a montáž šatních skříní na domov mládeže na VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 30.04.2019 10:00
Dodávka a montáž dataprojektorů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 03.05.2019 12:00
Dodávka pohybového trenažéru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 29.04.2019 12:00
Zajištění pastvy v maloplošném zvláště chráněném území Roztocký háj-Tiché údolí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pod Benáteckým vrchem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Novém rybníce
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kersko
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Zpracování geometrického zaměření ochranného pásma přIrodnI památky
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Vytvořeni a obnova hraničních značeni v přÍrodních památkách Pod Veselovem,
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 30.04.2019 10:00
Dodávka softwarového řešení pro ukládání a údržbu modelů Enterprise Architektury včetně souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2019 25.04.2019 10:00
Laryngeální masky pro dospělé
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 29.04.2019 10:00
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 15.05.2019 12:00
Dodávka zdravotnického materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 30.04.2019 10:00
Sjezd a parkoviště Velíšská ulice ve Vlašimi
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 23.04.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016