Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk
podlimitní Zadáno 24.05.2019 04.07.2019 10:00
Výměna rozvodů ÚT na chodbě školy a výměna rozvodů vody ve škole
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 04.06.2019 12:00
Výběr dodavatele čisticích a hygienických prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2019 31.05.2019 13:00
II/332, III/27212, III/3323 Straky
podlimitní Zadáno 24.05.2019 12.06.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení
podlimitní Zadáno 23.05.2019 27.06.2019 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi – Projektová dokumentace, zajištění územního rozhodnutí a výkon autorského dozoru.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 03.06.2019 10:00
Komplexní správa IT v Domově seniorů Uhlířské Janovice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 30.05.2019 10:00
Stavební úpravy – změna užívání bytové jednotky, Poděbrady
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 12:00
Statické zajištění stodoly v areálu Polabského národopisného muzea Přerov nad Labem - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 04.06.2019 12:00
Dodávka pelet
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 28.05.2019 09:00
Dílenské stoly pro výuku oboru elektrikář
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 03.06.2019 12:00
Výměna IT vybavení v počítačové učebně č.37 SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 05.06.2019 10:00
„Dodávka ICT techniky pro SPŠ a VOŠ Kladno“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 03.06.2019 10:00
Ekonomický účetní software
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2019 30.05.2019 10:00
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky – Dodávky vybavení
nadlimitní Zadáno 20.05.2019 24.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016