Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí pro rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2021 05.01.2022 10:00
výcvikový lyžařský kurz 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2021 15.12.2021 00:00
Dodávka IT vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.12.2021 14.12.2021 10:00
Dodání 12ks notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2021 13.12.2021 10:00
Vedení personální a mzdové agendy pro příspěvkovou organizaci
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 22.12.2021 09:00
Nákup osobního automobilu s hybridním pohonem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2021 28.12.2021 10:00
IT servis v Zahradě, poskytovateli sociálních služeb, chráněných bydleních a v sociálně terapeutické dílně včetně PC učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2021 21.12.2021 09:00
zpracováním mzdové a personální agendy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2021 09.12.2021 13:00
Servis služebních automobilů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2021 21.12.2021 09:00
Servisní a montážní práce gastronomického zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2021 21.12.2021 09:00
Dodávka myčky podložních mís
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2021 09.12.2021 10:00
Oprava záložního systému Synology v Domově seniorů Dobříš, p.o.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2021 09.12.2021 10:00
Dodání tonerů pro potřeby KÚSK
podlimitní Zadáno 08.12.2021 05.01.2022 11:00
Nákup 217 ks tištěných voucherů -poukazů Alza.cz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč,, vánoční společenská úsluha zastupitelů do DD , p.o. Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2021 08.12.2021 00:00
Výměna rozvodů teplé vody a cirkulace DS Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2021 23.12.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016