Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna expanzního automatu VDZ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2021 07.07.2021 11:00
Pořízení nakladače
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2021 14.07.2021 10:00
Automatický závlahový systém
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2021 12.07.2021 10:00
Nákup a instalace konvektomatu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2021 16.07.2021 15:00
Nákup anatomických modelů
nadlimitní Zadáno 02.07.2021 16.08.2021 10:00
Nákup učebních pomůcek
nadlimitní Zadáno 02.07.2021 12.08.2021 10:00
Nákup vybavení laboratoří
nadlimitní Zadáno 02.07.2021 12.08.2021 10:00
Výměna protipožárních dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2021 16.07.2021 10:00
Oprava střechy U Stadionu 787
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 27.07.2021 10:00
Stavebně technické posouzení a návrh řešení sanace a hydroizolace objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 23.07.2021 12:00
Začlenění dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
podlimitní Zadáno 01.07.2021 22.07.2021 10:00
Pronájem táborové základny Čimelice 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2021 01.07.2021 10:00
Oprava kanalizace v areálu SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 21.07.2021 12:00
Havárie střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2021 30.06.2021 14:00
Oprava – výměna svislého potrubí kanalizace v budově DM – 1 stoupačka
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 13.07.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016