Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/3272 Hlízov, TDI + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2022 19.04.2022 10:00
Nákup učebních pomůcek ošetřovatelství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2022 29.03.2022 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Studánky u Cerhovic
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Soseňský lom
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slaná louka u Újezdce
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Sládkova stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod Třemšínem
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na Hornické
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom Na plachtě
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Husova kazatelna
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Dřínovská stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2022 11.04.2022 10:00
Zahraniční stáže pedagogů - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2022 13.04.2022 10:00
LVK Pec pod Sněžkou - Husova bouda (27. 3. - 1. 4. 2022)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2022 25.03.2022 11:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Louky u Choťánek
podlimitní Zadáno 25.03.2022 12.04.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016