Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahradní traktor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2021 30.11.2021 09:00
Oprava dlažby před vstupním objektem Ševčinského dolu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2021 29.11.2021 10:00
Studie proveditelnosti včetně vizualizace - Pracoviště PPP SK pro okres Beroun
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 13.12.2021 12:00
Dodávka výukových pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 13.12.2021 10:00
II/245 Čelákovice, obchvat – podrobný GTP
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 15.12.2021 11:00
Úprava expozice v cáchovně Ševčinského dolu, aktualizace informačních panelů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.11.2021 26.11.2021 10:00
Vytvoření komplexu slaboproudých laboratoří a modernizace dílen II na VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora – výkon TDS a KBOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021 13.12.2021 13:00
Oprava povrchu ve vnitřní zahradě, napojení elektro
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2021 06.12.2021 12:00
Dodávka PC a monitorů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2021 25.11.2021 12:00
Počítačová technika 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.11.2021 25.11.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti objektu Domova Domino
podlimitní Zadáno 24.11.2021 26.01.2022 10:00
Školní židle pro SOU Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 06.12.2021 10:00
Dodávka hotových obědů a večeří
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2021 08.12.2021 14:00
Nákup tabletů, jejich příslušenství a nabíjecí stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2021 06.12.2021 14:00
Nákup elektrické sklopné pánve
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.11.2021 23.11.2021 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016