Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technicko-personální zajištění záchranného archeologického výzkumu, interiér objektu bývalé stodoly, areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 25.07.2018 10:00
Oprava tělocvičny
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 24.07.2018 10:00
Obnova videokonferenčního zařízení včetně ozvučení a servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 19.07.2018 09:00
Oprava oken
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2018 11.07.2018 10:00
Vymalování 4 místností
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2018 11.07.2018 10:00
Výměna podlahy v sále školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.07.2018 11.07.2018 10:00
Poskytnutí písemné informace veřejnosti v zóně havarijního plánování – výroba informačních brožur
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2018 19.07.2018 09:00
Výroba knižní publikace Středočeského kraje - 100 let české státnosti ve Středočeském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2018 24.07.2018 10:00
Vybudování bezbariérových koupelen pro Domov seniorů Rudná
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2018 27.07.2018 10:00
II/104 Petrov, oprava povrchu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2018 10.07.2018 09:00
Nákup vybavení školy
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2018 27.08.2018 00:00
Domov Vraný u Slaného-pořízení schodišťové plošiny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 25.07.2018 13:00
Metodická a právní pomoc obcím při zakládání právního subjektu jako budoucího investora vodovodního přivaděče v koridoru dálnice D3
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 19.07.2018 10:00
Oprava podlah a výmalba jednoho patra – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 30.07.2018 12:00
Rekonstrukce multimediální učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2018 17.07.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016