Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení plánů péče na ZCHÚ, SCHÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2020 06.03.2020 10:00
Cyklostezka Žebrák – Tlustice, TDS + BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2020 02.03.2020 10:00
OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK
nadlimitní Vyhodnoceno 20.02.2020 22.02.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace DS Vojkov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 02.03.2020 11:00
Plynofikace budovy školy 1. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 31.03.2020 23:59
Plynofikace budovy školy
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP- Dětské centrum Chocerady- technickohospodářský objekt
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 03.03.2020 10:00
Oprava omítek a maleb, stavební úpravy J křídla, místnost 201 a
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 26.02.2020 11:00
Rámcová dohoda na ovoce a zeleniny
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2020 24.02.2020 14:00
Oprava elektroinstalace 3. N.P. domova mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 03.03.2020 10:00
Poskytování tiskových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 25.02.2020 12:00
Zpracování mzdové a účetní služby pro Gymnázium Ćelákovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 25.02.2020 10:00
Tisk vybraných publikací v roce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 26.02.2020 16:00
Dodávka a montáž 2 ks profesionálních praček 14 kg
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 28.02.2020 10:00
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu – propanu pro Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace II
podlimitní Zadáno 14.02.2020 16.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016