Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Máslovická stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 20.04.2022 10:00
Provádění revizí elektroinstalací, spotřebičů a elektrického nářadí r. 2022-2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 12:00
Revize elektroinstalací, spotřebičů a elektrického nářadí 2022-2023
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kersko
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 20.04.2022 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Dobříšský park
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 20.04.2022 10:00
Škola v přírodě - Rekreační středisko Růžená
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 11:00
Nákup vybavení pracoviště elektromobility
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 22.04.2022 09:00
Oprava ohřívače vody
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 09:00
- PROVÁDĚNÍ REVIZÍ ELEKTROINSTALACE A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU KÚSK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.04.2022 06.04.2022 00:00
Oprava střechy pavilonu B
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.04.2022 05.04.2022 11:00
PRŮBĚŽNÉ PRŮZKUMY NA VYTÍŽENOST SPOJŮ, KVALITU PŘEPRAVY A ZJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍCH POTŘEB OBYVATEL STŘEDOČESKÉHO KRAJE“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 14.04.2022 13:00
Dodávka vybavení do svařovny 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2022 21.04.2022 12:00
Sprchovací elektrické křeslo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2022 04.04.2022 14:00
Objednávka ubytování, stravování pro zaměstnance školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2022 01.04.2022 10:00
Dodávka 2 ks interaktivního displeje SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2022 13.04.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016