Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dovybavení odborné učebny ošetřovatelství I
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 27.06.2019 10:00
Dodávka ICT a licencí SOŠ a SOU Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2019 24.06.2019 12:00
Modernizace síťové infrastruktury
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 12:00
Výuka autoškoly pro žáky skupiny B,C
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2019 26.06.2019 09:00
Nákup žacího traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 21.06.2019 11:00
Revizní, servisní a montážní práce v oboru elektro.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 21.06.2019 10:00
Oprava chodníků okolo budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 26.06.2019 10:00
Vybudování výtahu budova č. 1 a č. 2.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 01.07.2019 09:00
Dodávka mlžné komory
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
„Nákup ICT vybavení - Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Dodávka elektromobilní sestavy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
Demonstrační sady
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 21.06.2019 10:00
II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 16.07.2019 11:00
Fixační límce
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2019 19.06.2019 10:00
Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 29.08.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016