Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna střešní krytiny u skladové haly DORD v areálu CMS Rudná u Prahy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 20.11.2020 11:00
Rekonstrukce hlavních rozvodů elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 25.11.2020 13:00
Modernizace IT učeben a počítačů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 20.11.2020 11:00
Vybudování klidových zón v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 23.11.2020 12:00
III/2451-Stará Boleslav
podlimitní Zadáno 09.11.2020 03.02.2021 10:00
Vybavení učebny ICT 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2020 23.11.2020 11:00
Oprava topných zařízení v objektu odborného výcviku
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 24.11.2020 09:00
ICT technika základní škola
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 13.11.2020 00:00
„Rámcová dohoda na dodávku ICT pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvkovou organizaci“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 13.11.2020 10:00
Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na nákup softwaru pro výuku přírodovědných předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 20.11.2020 15:00
„Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na vybavení IT technikou“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 11.12.2020 15:00
Virtuální třída
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 15.11.2020 10:00
Ekologická likvidace nadzemních nádrží kontaminovaných zbytkovým znečištěním na 5 deponiích KSUS
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 12.11.2020 11:00
II/118 Zlonice, oprava zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 11:00
Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016