Veřejná zakázka: SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy – 2. opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10306
Systémové číslo: P22V00000922
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.08.2022
Nabídku podat do: 20.09.2022 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SŠDŘ Kladno – zvyšování technicko didaktické úrovně výuky – stavební úpravy – 2. opakování
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a stavební úpravy odloučeného pracoviště Tesárna – hala bude uvnitř podélně rozdělena příčkou (strojní a pracovní část). Dále je předmětem plnění řešení nového oplocení a vjezdové brány, realizace bezbariérových úprav zadního vchodu budovy školy (posun stávajících skleněných dveří před schodiště, zasklení vchodu a vertikální zdviž). V rámci schodiště mezi 1. NP a 2. NPO doplnění šikmé elektrické rampy. Dále drobné stavební úpravy laboratoře a změna trasy vedení vzduchotechniky, nové rozvody plynu a vody a další související úpravy technického a technologického zařízení v budově školy.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 8. 9. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin na adrese uvedené v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 619 933 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, není stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena a účastník jí může překročit.

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
 • IČO: 16977360
 • Poštovní adresa:
  U Hvězdy 2279
  272 01 Kladno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: 20.12.2022 https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22816997

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky