Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění jazykových kurzů anglického jazyka pro PP v rozsahu 80 hodin
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2020 21.02.2020 13:00
Letní sportovní kurz
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 18.02.2020 00:00
Devítimístný automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 07.02.2020 13:00
Zastřešení světlíku u sálu zastupitelstva SK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 13.02.2020 10:00
Rámcová dohoda na nákup potravin - koloniál
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 14.02.2020 14:00
Vybavení počítačové učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 11.02.2020 08:00
Dodávky kancelářských potřeb pro Krajský úřad Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 11.02.2020 10:00
Stavebnice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 11:00
Výukové pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 11.02.2020 11:00
Dodávka učebních pomůcek - opakování
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 05.03.2020 10:00
II/126 Kutná Hora, Hrnčířská, sanace kanalizace Š10A – Š30
podlimitní Zadáno 31.01.2020 20.02.2020 09:00
Provoz webového portálu Středočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 13.02.2020 10:00
Výměna osvětlení v učebnách školy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 25.02.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP
podlimitní Zadáno 30.01.2020 17.02.2020 10:00
Ruční nářadí a nástroje pro SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 11.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016