Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace dle provedené studie a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2021 04.08.2021 10:00
Soutěž o vytvoření nového loga - značky Regionálního muzea Mělník, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 16.09.2021 16:30
Nákup vybavení pro kamerové systémy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 28.07.2021 22:00
Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS SčK
nadlimitní Zadáno 20.07.2021 06.08.2021 10:00
Webový portál Středočeského kraje
nadlimitní Zadáno 20.07.2021 29.09.2021 10:00
Okružní křižovatky Nymburk – II/503xII/330 a II/503xII/331
podlimitní Zadáno 19.07.2021 27.07.2021 10:00
Dodání 1 ks mobilní pasivní zdravotnický zvedák s váhou a 2 vaky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 04.08.2021 08:00
Zajištění inzerátů na Jobs.cz a Práce.cz - balíček KOMBI 20
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.07.2021 19.07.2021 11:00
Inovace počítačové laboratoře 313
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 02.08.2021 13:00
„Systémová podpora škol s vyšší koncentrací žáků z odlišného sociálně-kulturního prostředí“
nadlimitní Zadáno 19.07.2021 22.09.2021 13:00
Nákup školního nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2021 02.08.2021 08:00
Zpracování finančního účetnictví příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 23.07.2021 14:00
Dodání 1 ks bariatrické sprchovací lůžko s elektrickým pohonem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 03.08.2021 08:00
Výměna regulace - kotelna DM
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 27.07.2021 10:00
Traktor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 06.08.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016