Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zařízení pro analyzování vlastností půd
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2022 01.02.2022 10:00
Nová sesterna a klubovna, pavilon č.1 v Domově Sedlčany
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2022 01.02.2022 12:00
Zavedení automatického systému na zpracování přestupků vysokorychlostního vážení (dále jen „ASVV“) pro Středočeský kraj a ORP Kolín, Neratovice a Říčany
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2022 27.01.2022 08:00
Technická pomoc objednateli v rámci investorské přípravy strategických staveb pozemních komunikací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2022 17.01.2022 09:00
Smlouva o vedení personálních věcí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.01.2022 14.01.2022 13:00
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ - část A - rovné příležitosti ve vzdělávání
nadlimitní Zadáno 13.01.2022 15.02.2022 10:00
Rámcová dohoda na nákup potravin - koloniál
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.01.2022 20.01.2022 14:00
Jazykové pobyty pedagogů v zahraničí
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2022 02.02.2022 10:00
Nákup nitrilových jednorázových rukavi
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2022 24.01.2022 10:00
Smlouva ubytování LVVZ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.01.2022 10.01.2022 00:00
Uveřejnění výsledku zadávacího řízení - FKSP víkend
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.01.2022 10.01.2022 00:00
Školní zájezd - Města a hory Švýcarska
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.01.2022 04.01.2022 14:00
Externí elektro služby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2022 01.01.2022 00:00
Externista - mzdová účetní.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2022 01.01.2022 00:00
Provádění správy IT
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.01.2022 01.01.2022 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016