Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna svítidel
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 19.10.2018 12:00
Osvětlení - oprava výměnou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 17.10.2018 09:00
TDS a BOZP na projekt SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 22.10.2018 10:00
Oprava podlah v tělocvičnách
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2018 16.10.2018 12:00
Rekonstrukce sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 18.10.2018 10:00
Stavební úpravy dvorního objektu č. p. 228 Kutná Hora pro sociální služby
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 17.10.2018 10:00
Aktualizace vizuálního stylu a zajištění grafických prací pro SCCR
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2018 18.10.2018 14:30
Oprava fasády DM SOŠ a SOU na OP Tehov 39
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2018 11.10.2018 00:00
II-268 Klášter Hradiště
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.10.2018 03.10.2018 09:00
Kompletní administrace dotace z OPŽP projektu „Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 12.10.2018 11:00
Zajištění adventního koncertu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 10.10.2018 15:00
Dodávka multifunkční pánve
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 16.10.2018 12:00
Domov seniorů Vidim-dodávka tří kusů průmyslových praček
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 10.10.2018 10:00
Oprava fasády přízemí školy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2018 09.10.2018 12:00
III/3339 Lipany – Říčany stavba
podlimitní Zadáno 01.10.2018 22.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016