Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka hutního materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 27.01.2020 10:00
Osvětlení výstavního sálu v 1. NP MČK
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2020 23.01.2020 16:00
Dodávka 2 kusů bubnových sušičů prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 22.01.2020 10:00
Dodávka 2 kusů praček
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 22.01.2020 10:00
nákup harfy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 17.02.2020 00:00
Stoly a židle do školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 23.01.2020 12:00
Poskytování úklidových služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 23.01.2020 12:00
Rámcová dohoda na nákup zdravotnického materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2020 27.01.2020 14:00
Dodávka elektromateriálu pro potřeby ISŠT Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 20.01.2020 13:00
DPSK 996_19_Sanace vnitřní konstrukce střechy zadního traktu Domova
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2020 31.01.2020 12:00
Rekonstrukce vodovodního potrubí
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2020 14.01.2020 12:00
„1. Fórum hejtmanů regionů V4“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2020 14.01.2020 10:00
II/107 Kamenice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2020 15.01.2020 09:00
SPŠ Velíšská 116 - Zateplení a střecha
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 14.01.2020 08:15
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění pro skupinu B,C a T.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.01.2020 16.01.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016