Veřejná zakázka: Nákup učebních pomůcek 2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9186
Systémové číslo: P21V00001380
Evidenční číslo zadavatele: 1441/2021/SOPKO
Datum zahájení: 16.11.2021
Nabídku podat do: 30.11.2021 13:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup učebních pomůcek 2
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Učební pomůcky budou dodány dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace, a ve Smlouvě.
Na základě zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena smlouva. Učební pomůcky budou dodány dle podmínek podrobně stanovených v příslušné Smlouvě.
Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis učebních pomůcek jím určených k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této Zadávací dokumentaci. Nepředložení tohoto technického popisu může být považováno za nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem a může vést k vyloučení Dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 105 209 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
 • IČO: 00177032
 • Poštovní adresa:
  Pražská 112
  280 02 Kolín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pražská 112
280 02 Kolín

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky