Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení nových kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 28.08.2017 10:00
Zjištění stavu vybraných úseků silnic III.třídy a vypracování plánů údržby a oprav
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2017 18.08.2017 09:00
„Nákup učebních pomůcek - přístroj na analýzu vína“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2017 29.08.2017 10:00
II/237 Nové Strašecí, oprava mostu ev.č. 237-007 nad tratí ČD - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2017 17.08.2017 10:00
II/279 Horní Bousov, úprava vjezdu do obce a VDZ - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.08.2017 16.08.2017 10:00
Souvislá obnova vybraných alejí ve správě KSÚS Středočeského kraje
podlimitní Zadáno 15.08.2017 01.09.2017 10:00
Havarijní oprava mostu ev.č. 00518 - 0 u obce Rudná_3 část_stavební nehavarijní oprava mostu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2017 15.08.2017 10:00
II/117 Oprava obrusu a opěrná zeď Hořovice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2017 14.08.2017 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.08.2017 14.08.2017 10:00
Pořízení malotraktoru s příslušenstvím pro SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 22.08.2017 10:00
Zabezpečení servisu kopírovacích strojů v období 2017 - 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.08.2017 10.08.2017 12:00
Propustky KSÚS Kutná Hora - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.08.2017 09.08.2017 10:00
Výstavba tělocvičny Gymnázia Benešov – dopracování PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2017 08.08.2017 11:00
Digitální technologie - pomůcky pro výuku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2017 07.08.2017 10:00
Rekonstrukce multimediální učebny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2017 07.08.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016