Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Servis vozidel v autoprovozu KÚ v letech 2018 až 2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2018 23.01.2018 10:00
SPŠS Mělník - Stavební úpravy učeben včetně úprav bezbariérových
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.01.2018 19.01.2018 11:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2018 05.02.2018 13:00
Internetové připojení KÚSK (primární a sekundární konektivita)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 30.01.2018 10:00
II/113 Mukařov – Struhařov, PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.01.2018 17.01.2018 10:00
II/101 Stehelčeves, most ev. č. 101-039
podlimitní Zadáno 16.01.2018 02.02.2018 10:00
II/237 Hořešovice, rekonstrukce mostu ev. č. 237-013A
podlimitní Zadáno 10.01.2018 05.02.2018 11:00
Meteostanice - dodávka a instalace stacionárních meteorologických stanoic
nadlimitní Zadáno 10.01.2018 06.04.2018 10:00
II/104, Davle, most ev. č. 104-001, Most přes řeku Vltavu v obci Davle – provizorní komunikace na mostě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.01.2018 08.01.2018 15:00
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka
nadlimitní Zadáno 05.01.2018 14.02.2018 10:00
II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe Havarie říms – provizorní zajištění v prostoru nad tratí ČD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.01.2018 05.01.2018 10:00
III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 přes Červený potok
podlimitní Zadáno 04.01.2018 22.01.2018 09:00
II/337, most ev.č. 337-007 Močovice
podlimitní Zadáno 03.01.2018 30.01.2018 09:00
II/106 Hradištko, rekonstrukce silnice
podlimitní Zadáno 02.01.2018 26.01.2018 09:00
Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
nadlimitní Zadáno 01.01.2018 03.10.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016