Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka didaktické a počítačové techniky pro SPŠ a VOŠ Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 29.05.2017 10:00
Opatření pro zajištění průjezdnosti a bezpečnosti mostu ev.č. 24635-2 a 2a přes laterální kanál v obci Lužec nad Vltavou – Neodkladné opravy 2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2017 19.05.2017 09:00
Technický dozor stavebníka a dozor BOZP pro veřejnou zakázku – Rekonstrukce staré budovy výukového centra Tlustice – 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 01.06.2017 10:00
II/110 Sázava, most ev.č. 110-008 přes řeku Sázavu v městě Sázava - DÚR
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
II/116 před obcí Karlštejn, nestabilní skalní masiv - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.05.2017 17.05.2017 09:00
TDS při rekonstrukci dílen SOŠ a SOU řemesel
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 01.06.2017 10:00
Křižovatka II/110 x III/1103h, Benešov - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Vyhotovení geometrického plánu k.ú. Rakovník
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2017 15.05.2017 10:00
Rámcová dohoda pro dodávku stolních počítačů
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 20.06.2017 10:00
III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2017 10.05.2017 10:00
Snížení energetické náročnosti Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb
podlimitní Zadáno 09.05.2017 21.06.2017 09:00
Havárie opěrné zdi a komunikace III/2407 na p.č. 459 k.ú. Úholičky v obci Úholičky – II. etapa výstavby - SD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2017 09.05.2017 10:00
Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Středočeského kraje s ohledem na ekonomickou efektivnost a způsob financování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2017 09.05.2017 10:00
III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích
podlimitní Zadáno 05.05.2017 02.06.2017 10:00
Oprava mostu ev.č. 24423-1 most přes Košátecký potok za obcí Horní Přívory
podlimitní Zadáno 04.05.2017 26.05.2017 12:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016