Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Elektronická evidence a zveřejňování smluv – podpora a rozvoj stávající webové aplikace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 26.10.2018 10:00
Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 07.11.2018 10:00
Rekonstrukce laboratoře biologie
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2018 19.10.2018 12:00
Traktor pro výuku autoškoly skupiny T
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018 26.10.2018 13:00
Dokumentace pro transfer objektů a autorský dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018 22.10.2018 15:00
Injektáž vlhkého zdiva v budově DDM Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 26.10.2018 14:00
Pečovatelská lůžka s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 18.10.2018 11:00
Oprava střechy a okapů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 18.10.2018 12:00
Výměna svítidel
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 19.10.2018 12:00
Osvětlení - oprava výměnou
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2018 17.10.2018 09:00
TDS a BOZP na projekt SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – rozvoj infrastruktury pro výuku technických oborů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 22.10.2018 10:00
Oprava podlah v tělocvičnách
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2018 16.10.2018 12:00
Rekonstrukce sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2018 18.10.2018 10:00
Stavební úpravy dvorního objektu č. p. 228 Kutná Hora pro sociální služby
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2018 17.10.2018 10:00
Aktualizace vizuálního stylu a zajištění grafických prací pro SCCR
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2018 18.10.2018 14:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016