Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zatemnění místností učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 02.11.2018 09:00
II/112 Struhařov rekonstrukce
podlimitní Zadáno 16.10.2018 29.03.2019 11:00
Nákup 18ks PC
VZ malého rozsahu Zadáno 16.10.2018 31.10.2018 10:00
Workoutové hřiště SPŠ a VOŠ Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 29.10.2018 10:00
II/610 Podolanka – Dřevčice, Dřevčice – Brandýs N. L.
podlimitní Zadáno 15.10.2018 15.02.2019 10:30
Pořízení automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2018 23.10.2018 00:00
Výměna oken na budovách SOŠ a SOU Vlašim v OP Tehov 39
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 23.10.2018 12:00
Elektronická evidence a zveřejňování smluv – podpora a rozvoj stávající webové aplikace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2018 26.10.2018 10:00
Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový rozvod tepla
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2018 07.11.2018 10:00
Rekonstrukce laboratoře biologie
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.10.2018 19.10.2018 12:00
Traktor pro výuku autoškoly skupiny T
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018 26.10.2018 13:00
Dokumentace pro transfer objektů a autorský dozor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2018 22.10.2018 15:00
Injektáž vlhkého zdiva v budově DDM Mladá Boleslav
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 26.10.2018 14:00
Pečovatelská lůžka s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 18.10.2018 11:00
Oprava střechy a okapů
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2018 18.10.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016