Veřejná zakázka: Výstavba parkoviště P+R Olbramovice - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9161
Systémové číslo: P21V00001355
Evidenční číslo zadavatele: VZ-408/21
Datum zahájení: 11.11.2021
Nabídku podat do: 10.12.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba parkoviště P+R Olbramovice - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) a technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci: „Výstavba parkoviště P+R Olbramovice“ – PD. Podrobný popis předmětů PD je uveden v technické specifikaci.

Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti je zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, apod.).

PD bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS. Součástí PD budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Bude zpracován POV, DIO a plán BOZP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 749 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky