Veřejná zakázka: II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 451
Systémové číslo: P16V00000370
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631243
Počátek běhu lhůt: 25.07.2016
Nabídku podat do: 26.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
1. část veřejné zakázky - „II/111 Před Bystřicí, most ev. č. 111 – 001“
Předmětem 1. části veřejné zakázky je stavební úprava mostu ev. č. 111-001 z prefabrikovaných předpjatých nosníků. Stavební úprava mostu spočívá v demolici původního mostního svršku, nosné konstrukce, křídel, závěrných zídek a úložných prahů opěr a sanace zachovávaných částí spodní stavby. Nová komunikace je vedena ve stávající trase a zachovává v maximální možné míře výškové a sklonové poměry. V rozsahu mostu je optimalizováno šířkové uspořádání tak, aby komunikace vyhovovala požadavkům na silnici II. třídy.

2. část veřejné zakázky - „II/111 Bystřice, most ev. č. 111- 002“
Předmětem 2. části veřejné zakázky je stavební úprava železobetonového trámového mostu ev. č. 111-002. Stavební úprava mostu spočívá v odstranění celé mostní konstrukce a vybudování nové mostní konstrukce včetně spodní stavby a založení. Délka a šířka nového mostu se nezvětšuje. Most nebude zasahovat do nových pozemků. V rozsahu mostu bude optimalizováno šířkové uspořádání tak, aby komunikace vyhovovala pro silnici II. třídy. Stavbu obou částí je nutné koordinovat, vzhledem k DIO. Vzhledem k náročnosti stavby a nutnosti výluk na železničním koridoru, předpokládáme nejdříve realizaci mostu II/111 Bystřice, most ev. č. 111 - 002.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 76 933 715 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy