Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2016 09:58:58
Předmět Dodatečné informace č. 2 ze dne 8.8.2016

Dne 8.8.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce "II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů". Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000451 . Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je do 12.9.2016 do 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 12.9.2016 v 10:00 hodin. S pozdravem Mgr. Filip Karpíšek Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2 - Bystřice.pdf (81.18 KB)
- Dodatečné informace č. 2 - Bystřice.pdf (81.18 KB)