Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel Veronika Koblasová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2016 11:58:51
Předmět Přílohy dodatečných informací č. 4

Vážení,

dnes 17.8.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce „II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů".

Přílohy dodatečných informací zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000451 .

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Mgr. Filip Karpíšek
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Příloha 2 DI 4 - 111-002 - Parametry lozisek.xls (31.50 KB)
- Příloha 1 DI 4 - 111-001 - Parametry lozisek.xls (32.50 KB)