Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2016 16:44:16
Předmět Dodatečné informace č. 7 ze dne 19.9.2016

Vážení, dne 19.9.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 7 k veřejné zakázce "II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů". Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. S pozdravem Mgr. Filip Karpíšek Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- DI č 7-StřKr-Bystřice-160919.pdf (120.90 KB)