Veřejná zakázka: II/111 Před Bystřicí, most ev. č. 111 – 001

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 452
Jedná se o část veřejné zakázky: II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název a popis předmětu

  • Název: II/111 Před Bystřicí, most ev. č. 111 – 001

Stručný popis předmětu:
Předmětem 1. části veřejné zakázky je stavební úprava mostu ev. č. 111-001 z prefabrikovaných předpjatých nosníků. Stavební úprava mostu spočívá v demolici původního mostního svršku, nosné konstrukce, křídel, závěrných zídek a úložných prahů opěr a sanace zachovávaných částí spodní stavby. Nová komunikace je vedena ve stávající trase a zachovává v maximální možné míře výškové a sklonové poměry. V rozsahu mostu je optimalizováno šířkové uspořádání tak, aby komunikace vyhovovala požadavkům na silnici II. třídy.


Předpokládaná hodnota

  • 57 892 356 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky