Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: 1. část veřejné zakázky - „II/111 Před Bystřicí, most ev. č. 111 – 001“
Předmětem 1. části veřejné zakázky je stavební úprava mostu ev. č. 111-001 z prefabrikovaných předpjatých nosníků. Stavební úprava mostu spočívá v demolici původního mostního svršku, nosné konstrukce, křídel, závěrných zídek a úložných prahů opěr a sanace zachovávaných částí spodní stavby. Nová komunikace je vedena ve stávající trase a zachovává v maximální možné míře výškové a sklonové poměry. V rozsahu mostu je optimalizováno šířkové uspořádání tak, aby komunikace vyhovovala požadavkům na silnici II. třídy.

2. část veřejné zakázky - „II/111 Bystřice, most ev. č. 111- 002“
Předmětem 2. části veřejné zakázky je stavební úprava železobetonového trámového mostu ev. č. 111-002. Stavební úprava mostu spočívá v odstranění celé mostní konstrukce a vybudování nové mostní konstrukce včetně spodní stavby a založení. Délka a šířka nového mostu se nezvětšuje. Most nebude zasahovat do nových pozemků. V rozsahu mostu bude optimalizováno šířkové uspořádání tak, aby komunikace vyhovovala pro silnici II. třídy. Stavbu obou částí je nutné koordinovat, vzhledem k DIO. Vzhledem k náročnosti stavby a nutnosti výluk na železničním koridoru, předpokládáme nejdříve realizaci mostu II/111 Bystřice, most ev. č. 111 - 002.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 0007
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Kontakt: Název: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.
sídlo: Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
IČO: 285 05 913
kontaktní osoba: Mgr. Filip Karpíšek, advokát
tel.: +420 221 875 402-9
fax: +420 221 875 401
e-mail: karpisek@jansta-kostka.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.09.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 25.07.2016