Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2016 12:01:32
Předmět Dodatečné informace č. 9 ze dne 22.9.2016

Vážení, dne 22.9.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 9 k veřejné zakázce "II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů". Dodatečné informace vč. přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. S pozdravem Mgr. Filip Karpíšek Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- priloha_c_2_SoD-ZBV_B2.xls (93.00 KB)
- priloha_c_2_SoD-ZBV_Pred_Bystrici-B1.xls (93.00 KB)
- DI č. 9-StřKr-Bystřice-160922.pdf (356.31 KB)