Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2016 08:34:31
Předmět Dodatečné informace č. 5 ze dne 23.8.2016

Vážení, dnes 23.8.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 5 k veřejné zakázce „II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů". Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000451 . Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. S pozdravem Mgr. Filip Karpíšek Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č 5 - Bystřice.pdf (131.17 KB)