Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2016 12:12:30
Předmět Dodatečné informace č. 6 ze dne 9.9.2016

Vážení,
dne 9.9.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 6 k veřejné zakázce "II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů". Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je do 26.9.2016 do 9:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 26.9.2016 v 9:00 hodin. S pozdravem Mgr. Filip Karpíšek Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- 12-496-7(2015R) - II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD_bez_cen.pdf (352.88 KB)
- 12-496-7(2015R) - II-111 Bystřice, most ev. č. 111-002_PD_bez_cen.xls (831.50 KB)
- 13-121-7(2015R) - II-111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001_PD_bez_cen.pdf (344.73 KB)
- 13-121-7(2015R) - II-111 před Bystřicí, most ev. č. 111-001_PD_bez_cen.xls (834.00 KB)
- B_202_Lavka.pdf (905.21 KB)
- B_201_07_Pud novy.pdf (323.16 KB)
- 111-002 - Parametry lozisek.pdf (26.12 KB)
- 111-001 - Parametry lozisek.pdf (26.44 KB)
- R-DI č. 6-StřKr-Bystřice-160909.pdf (463.30 KB)