Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel Veronika Koblasová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.08.2016 11:01:44
Předmět Dodatečné informace č. 4 ze dne 17.8.2016

Vážení,

dnes 17.8.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce „II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů".

Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000451 .

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem
Mgr. Filip Karpíšek
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č. 4 - Bystřice.pdf (145.45 KB)