Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel David Petržílek
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.08.2016 14:46:26
Předmět Dodatečné informace č. 3 ze dne 10.8.2016

Dne 10.8.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce "II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů". Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000451 . Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je do 14.9.2016 do 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 14.9.2016 v 10:00 hodin. S pozdravem Mgr. Filip Karpíšek Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č. 3 - Bystřice.pdf (350.17 KB)