Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů
Odesílatel Veronika Koblasová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2016 18:25:00
Předmět Dodatečné informace č. 1 ze dne 1.8.2016

Dne 1.8.2016 zadavatel uveřejnil Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce "II/111 Bystřice, rekonstrukce mostů".

Dodatečné informace včetně přílohy jsou zveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/vz00000451 .

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2016 do 9:30 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 5.9.2016 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Filip Karpíšek
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dodatečné informace č. 1 -Bystřice.pdf (138.99 KB)