Veřejná zakázka: „Stanovení technického dozoru na SPŠ a VOŠ Kladno“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9199
Systémové číslo: P21V00001393
Evidenční číslo zadavatele: 1308/2021/SPJKL
Datum zahájení: 19.11.2021
Nabídku podat do: 01.12.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Stanovení technického dozoru na SPŠ a VOŠ Kladno“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a zajištění řádného výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby, včetně kontroly zpracování projektové dokumentace a kontroly fází její přípravy. Účast TDS-BOZP na výběrovém řízení na dodavatele stavby.
Výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1) před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2) v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3) po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH
  Nesmí být překročeny ani dílčí ceny
  80 000,00Kč bez DPH za kontrolu
  120 000,00Kč. bez DPH za výkon TDS + koordinátora BOZP

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840
 • IČO: 61894419
 • Poštovní adresa:
  Jana Palacha 1840
  272 01 Kladno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 528387

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Datum prohlídky místa plnění: 23.11.2021 10:00:00

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky