Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka serveru, uložišť a SW
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 12.01.2021 10:00
Odběr pohonných hmot
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2020 05.01.2021 10:00
Profesionální varná plynová sestava
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2020 28.12.2020 07:00
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby"Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejících"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2020 28.12.2020 10:00
8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné dopravní stavby "Propojení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/610, včetně staveb souvisejícíh, vč. úplného znění"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2020 28.12.2020 10:00
Zajištění servisu a oprav osobních motorových vozidel KSÚS SK pro oblast Mnichovo Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020 23.12.2020 11:00
Kladenská cyklostezka Praha - Hostivice – Kyšice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020 23.12.2020 14:00
Nákup laboratorních stolů pro zubní laboratoř
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2020 28.12.2020 10:00
Dovybavení zubní laboratoře II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2020 28.12.2020 10:00
Poskytování služeb v oblasti organizování zájmové činnosti DDM Příbram 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2020 15.12.2020 12:00
Notebooky pro pedagogy 2
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 18.12.2020 10:00
Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník - stavební úpravy a dostavba - TDS a KBOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.12.2020 22.02.2021 10:00
Realizace projektu "Snížení energetické náročnosti pracoviště Kounice"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 25.01.2021 13:00
Oprava elektroinstalací a svítidel
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 21.12.2020 09:00
Dodávky hnědého uhlí 2021-opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2020 22.12.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016