Veřejná zakázka: II/328 Sloveč - Kněžice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10592
Systémové číslo: P22V00001208
Evidenční číslo zadavatele: VZ-375/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-033710
Datum zahájení: 25.08.2022
Nabídku podat do: 21.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/328 Sloveč - Kněžice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající komunikace II/328 v části Sloveč – Kněžice
v úsecích km 21,15467 - 24,5313 a 24,653 - 26,37615 provozního staničení dle údajů silniční databanky na cestmistrovství Kutná Hora.

Celková délka úpravy je 5 100 m. Navrhuje se oprava vozovky a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic
a pročištění a obnova odvodňovacích zařízení (příkopů a propustků). Pro zvýšení bezpečnosti na sil. II/328 bude v rámci obnovy propustků provedena výměna kolmých bet. čel za čela šikmá, odlážděná, dle vzorových příčných řezů. Trouby propustků budou pročištěny. Trvalé svislé dopravní značení bude převážně ponecháno stávající, případně doplněno dle potřeby. Součástí akce není oprava mostních objektů, pouze údržbové práce jako je výměna obrusné vrstvy vozovky na mostech 328-014, 328-015, 328-016 a proříznutí a zalití spár podél říms. Součástí akce také není kácení jakékoliv zeleně ani přeložky inženýrských sítí. Stávající šířkové uspořádání komunikace se její opravou nemění. Nová ochranná pásma a chráněná území nejsou generována.
Navrhuje se oprava konstrukce vozovky (frézování asfaltových vrstev, recyklace za studena na místě, pokládka nových asfaltových vrstev) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava odvodňovacího zařízení (příkopy, propustky a uliční vpusti). Dle zpracované diagnostiky budou lokálně provedeny sanace podkladních vrstev a úpravy aktivní zóny, přesný způsob sanace a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě.
Stávající směrové vedení silnice je zcela zachováno, navržený podélný sklon komunikace je oproti stavu mírně navýšen, nicméně kopíruje sklon stávající nivelety.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 92 169 819 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky