Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10497
Systémové číslo: P22V00001113
Datum zahájení: 15.08.2022
Nabídku podat do: 26.08.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Tato Veřejná zakázka s názvem REKONSTRUKCE KOTELNY - VYBUDOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO ZAŘÍZENÍ - TEPELNÁ ČERPADLA (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Kupní smlouva, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka tepelného čerpadla/čerpadel pro Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 (dále jen Zařízení). Zařízení bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci s položkovým rozpočtem, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis Zařízení určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v této Zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 998 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
 • IČO: 00177032
 • Poštovní adresa:
  Pražská 112
  280 02 Kolín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy