Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava topných zařízení v objektu odborného výcviku
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 24.11.2020 09:00
ICT technika základní škola
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2020 13.11.2020 00:00
„Rámcová dohoda na dodávku ICT pro Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvkovou organizaci“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 13.11.2020 10:00
Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na nákup softwaru pro výuku přírodovědných předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 20.11.2020 15:00
„Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na vybavení IT technikou“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2020 11.12.2020 15:00
Nákup 15 KS notebooků, včetně licencí a instalací operačního systému, 20 ks myší a 10 Ks klávesnic
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 13.11.2020 10:00
Virtuální třída
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 15.11.2020 10:00
Ekologická likvidace nadzemních nádrží kontaminovaných zbytkovým znečištěním na 5 deponiích KSUS
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 12.11.2020 11:00
II/118 Zlonice, oprava zdí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 11:00
Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 10:00
Zajištění komplexních služeb provozu a podpory aplikace APMP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 12.11.2020 11:00
Propustek na silnici č.III/10169 Hradešín - Masojedy - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 11.11.2020 11:00
Oprava vjezdových automaticky posuvných vrat a branky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2020 13.11.2020 12:00
II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba
nadlimitní Zadáno 03.11.2020 15.03.2021 10:00
Podpora provozu systému ICZ IS DESA (KDS)®
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 16.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016