Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/12541 Chocenice - Křečhoř
podlimitní Zadáno 24.06.2019 12.07.2019 10:00
Osazení nového lapolu tuků
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 03.07.2019 10:00
Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba – PD
podlimitní Zadáno 24.06.2019 12.07.2019 13:00
Vymalování vybraných prostor v objektech školy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 03.07.2019 10:00
Dodávka nábytku SOŠ a SOU Kladno - NOVÁ VÝZVA
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2019 09.07.2019 12:00
Komplexní zajištění koncertů v rámci festivalu JURKOVIČ OPEN AIR
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2019 04.07.2019 13:00
Technický stavební dozor investora na akci Protipožární opatření DS Zátor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2019 01.07.2019 09:30
Výběr projektanta a zajištění inženýrských činností na dílo Protipožární opatření DS Zátor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2019 01.07.2019 09:00
Dodávka vybavení prádelny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2019 02.07.2019 10:00
Oprava podlahy vkuchyni a jídelně
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 03.07.2019 00:00
Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje za rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 15.07.2019 16:00
Modernizace výpočetní techniky a ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 01.07.2019 10:00
Dovybavení odborné učebny ošetřovatelství II
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2019 04.07.2019 10:00
III/0059 Choteč, most ev. č. 0059 – 3 přes Radotínský potok
podlimitní Zadáno 20.06.2019 10.07.2019 10:00
II/101 Dolní Břežany, průtah
podlimitní Zadáno 20.06.2019 10.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016