Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výmalba prostor DM a SŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.06.2021 18.06.2021 13:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Žerka
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 02.07.2021 10:00
Oprava podlahy v tělocvičně
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 30.06.2021 13:00
Výměna vstupních dveří do hlavní budovy školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2021 17.06.2021 12:00
Malování a nátěry v interiéru školy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.06.2021 17.06.2021 11:00
Výměna oken v tělocvičně školy včetně zateplení obvodového pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 28.06.2021 10:00
„Oprava střech na dílnách školy“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 30.06.2021 11:00
Projekt prevence kriminality – Resocializace recidivistů na území Středočeského kraje 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 25.06.2021 10:00
Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi – vybavení nemovitosti nábytkem a zařizovacími předměty
VZ malého rozsahu Zadávání 16.06.2021
Nábytek a bytový textil pro klienty a personál
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 07.07.2021 10:00
Zajištění dětského dne
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.06.2021 16.06.2021 09:00
Síťová infrastruktura IS KÚ – dodávka HW a souvisejících služeb
nadlimitní Zadáno 15.06.2021 19.07.2021 10:00
Stavební úpravy stropu ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 23.06.2021 10:00
Nákup sedacího nábytku do objektu Domova pro seniory
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2021 15.06.2021 11:00
Oprava kotelny a výměna kotlů v objektu dílen
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 30.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016