Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výběr potravinářského zboží pro KÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 05.12.2019 09:00
Dárkové poukazy na nákup sportovního vybavení na akci "Ocenění žáků a studentů Středočeského kraje za umístění na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2018/2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.11.2019 04.12.2019 14:00
Rekonstrukce pláště střechy zámku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 05.12.2019 12:00
Vybudování komunikačního systému sestra-klient a (EPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 18.12.2019 10:00
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích – zabezpečení učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 09.12.2019 10:00
Dodávka kancelářského materiálu na období 01. ledna do 30. června 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 03.12.2019 10:00
Modely pro výuku
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 03.12.2019 14:00
Lyžařský kurz včetně skipasů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 03.12.2019 14:00
Včelín SZeŠ Čáslav - 1. etapa - základová deska
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 04.12.2019 10:00
III/1114 Líšno - svah a část vozovky - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2019 06.12.2019 10:00
profesionální pračka s kapacitou 11kg suchého prádla a průmyslový bubnový sušič s kapacitou sušení min. 13kg prádla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.11.2019 30.11.2019 03:00
Nákup serverového vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2019 04.12.2019 22:00
21 ks PC - nová učebna IT - 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 06.12.2019 10:00
Zpracování dat účetního výkaznictví PO SK a rozpočtu škol a školských zařízení ve Středočeském kraji
podlimitní Zadáno 22.11.2019 11.12.2019 10:00
Dokončení modernizace ICT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 02.12.2019 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016