Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění úklidového servisu v budově Středočeského kraje na adrese Husova 19-21
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 11.04.2017 10:00
Komplexní výkon technického dozoru stavby (TDS) a koordinátora BOZP na akci Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 10.04.2017 09:00
Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Klejnarská č.p. 894, Kolín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2017 24.03.2017 10:00
Labská cyklostezka, úsek Kly - Mělník
podlimitní Zadáno 20.03.2017 26.04.2017 10:00
SSZ v obci Velké Přílepy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a zklidnění dopravy na II/240 - PD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2017 16.03.2017 09:00
Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domova Na Hrádku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2017 27.03.2017 11:00
„Odborné činnosti související s agendou územně analytických podkladů Středočeského kraje pro období 2017-2019“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.03.2017 13.03.2017 00:00
Rozbor sedimentů z rybníka p.č. 843/2 k.ú. Rožmitál pod Třemšínem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2017 23.03.2017 09:00
Oprava mostu ev.č. 10812-1, most přes potok v obci Kšely
podlimitní Zadáno 08.03.2017 31.03.2017 09:00
III/33331 Hoštice, oprava propustku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2017 03.03.2017 10:00
III/33818 Ovčáry, mosty ev.č. 33818-6 a 7 - TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2017 03.03.2017 10:00
II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice
podlimitní Zadáno 03.03.2017 22.05.2017 13:00
II/125 hr.okresu - Kácov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.03.2017 02.03.2017 10:00
Zhotovení projektové dokumentace a inženýring na projekt Revitalizace biotopu čolka obecného v PP Rožmitál pod Třemšínem XI.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2017 16.03.2017 10:00
Projektová dokumentace na novou kotelnu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.02.2017 28.02.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016