Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 17.09.2018 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny Domova seniorů Nové Strašecí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2018 12.10.2018 10:00
Oprava vjezdových vrat a části oplocení areálu školy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2018 11.09.2018 12:00
Zajištění posouzení vlivu Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny na období 2018 – 2028 na životní prostředí (SEA)
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.09.2018 21.09.2018 09:00
Barové zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 12:00
Ideová studie Světa záchranářů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 11.09.2018 10:00
Projektová dokumentace na zateplení střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2018 17.09.2018 00:00
III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice
podlimitní Zadáno 30.08.2018 25.09.2018 09:00
III/3297 Plaňany
podlimitní Zadáno 30.08.2018 17.09.2018 10:30
III/32911 Klipec po křižovatku III/32912
podlimitní Zadáno 29.08.2018 17.09.2018 10:00
III/3392 Červené Janovice - Zhoř
podlimitní Zadáno 29.08.2018 17.09.2018 09:00
II/125 Vlašim, Vlasákova ul. mezi OK a mostem 125-019
podlimitní Zadáno 29.08.2018 17.09.2018 10:00
Pořízení kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2018 06.09.2018 09:00
Oprava oplocení školního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 12.09.2018 12:00
Oprava hygienického zařízení v domově mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 27.08.2018 10.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016