Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava parteru - odvlhčení stěn v 1. PP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2021 15.02.2021 23:59
Nákup notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2021 08.02.2021 10:00
CMS Drásov – oprava mechanicko-biologické ČOV FORTEX Biofluid 15
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 05.02.2021 11:00
Nákup nitrilových jednorázových rukavi
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 04.02.2021 10:00
Oprava vnitroareálového vodovodu SOŠ a SOU Nymburk - Havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2021 15.02.2021 10:00
Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 12.02.2021 10:00
Cyklostezka č.17, EV4 Greenway Zeleneč – Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2021 03.02.2021 10:00
Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 03.02.2021 16:00
Restaurování a preparace školní sbírky přírodovědných exponátů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 08.02.2021 10:00
Dodávky ovoce a zeleniny pro školní jídelnu VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 03.02.2021 14:00
Dodávky masa pro školní jídelnu VOŠ a SZeŠ Benešov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2021 03.02.2021 13:00
Úklidové služby VZ Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021 01.02.2021 10:00
„Nákup učebních pomůcek a měřících přístrojů -Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav“
podlimitní Zadáno 22.01.2021 05.03.2021 11:00
„Nákup ICT vybavení – Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník“
podlimitní Zadáno 22.01.2021 19.03.2021 10:00
SOUp Jílové – Snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku a ředitelství
podlimitní Zadáno 22.01.2021 22.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016