Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hlaváčkova stráň
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 30.03.2020 10:00
Server pro ZOS
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 13.03.2020 10:00
II/334 Radlice, most ev.č. 334-010 – TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 12.03.2020 09:00
Monitoring v přírodní památce Žehuňsko - Báň
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 19.03.2020 10:00
Monitoring v přírodní památce Oškobrh
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 19.03.2020 10:00
Monitoring v přírodní památce Kačina
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 19.03.2020 10:00
Odborná technická činnost při správě movitého a nemovitého majetku a investičních akcí II
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 11.03.2020 10:00
Instalační, montážní a deinstalační práce na výstavních projektech
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 11.03.2020 10:00
II/113 Třemošnice, most ev.č. 113-013 TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 16.03.2020 10:00
Oprava střechy administrativní budovy na středisku KSÚS Dřínov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2020 20.03.2020 10:00
II/110 Benešov, dopravní opatření u nádraží
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 04.05.2020 10:00
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 06.05.2020 10:00
Letiště Benešov – zpevnění RWY a TWY, dodávka a instalace světelného zabezpečovacího zařízení vč. dodávky zařízení na provádění údržby
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 08.04.2020 13:00
Fortinet FortiMail 900F vč. supportu a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 19.03.2020 10:00
Stavitelný nábytek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 20.03.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016