Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osvětletlení v budově školy Gymnázia Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 24.06.2021 00:00
Kancelářské potřeby a papírenské zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 22.06.2021 10:00
Výměna oken na východní straně budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 24.06.2021 14:00
Adaptační kurz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.06.2021 12.06.2021 10:00
Zajištění odborných seminářů pro učitele a výukových programů pro žáky oboru Gastronomie
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 10:00
Dodávka a montáž oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 23.06.2021 10:00
Nákup AV techniky
nadlimitní Hodnocení 11.06.2021 14.07.2021 10:00
Výměna podlahové krytiny a malování.
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 18.06.2021 10:00
Výměna dveří v pokojích DD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2021 11.06.2021 00:00
Výuka autoškoly pro žáky - skupina B,C,T
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2021 01.07.2021 00:00
Zajištění série týdenních expedic
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2021 29.06.2021 09:00
Dodávka ochranných pracovních oděvů pro žáky službových oborů - opakování
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2021 18.06.2021 10:00
Zájezd do Dánska
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2021 08.06.2021 15:00
Oprava příjezdové komunikace - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2021 22.06.2021 09:00
III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4 - MOST ev. č. 11620 - 1
podlimitní Zadáno 08.06.2021 08.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016