Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava kanalizace v areálu ISŠT Mělník
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020 07.07.2020 10:00
III/1118 Vojslavice, rekonstrukce propustku – TDI a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 07.07.2020 10:00
III/03313 Čejtice – Kounice I
podlimitní Zadáno 24.06.2020 23.07.2020 10:00
III/27229 Vinec, most ev.č. 27229-4
podlimitní Zadáno 24.06.2020 07.08.2020 10:00
III/27516 Mcely - Loučeň
podlimitní Zadáno 24.06.2020 16.07.2020 10:00
III/33830 Šebestěnice
podlimitní Zadáno 24.06.2020 15.07.2020 10:00
BESIP – III/2792 Koryta, úprava křižovatky
podlimitní Zadáno 24.06.2020 24.07.2020 10:00
III/00724 Slaný-průtah
podlimitní Zadáno 24.06.2020 18.08.2020 10:00
III/11129 křiž. II/335-Smilovice
podlimitní Zadáno 24.06.2020 28.07.2020 10:00
III/24210 Odolena Voda, III/24211 Odolena Voda
podlimitní Zadáno 24.06.2020 16.07.2020 10:00
III/27529, III/2759 Chudíř
podlimitní Zadáno 24.06.2020 24.07.2020 10:00
„Zajištění provedení kompletního provozního a finančního účetnictví příspěvkové organizace (škola a školské zařízení)“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.06.2020 02.07.2020 10:00
Vybavení pro DiViZna
podlimitní Zadáno 23.06.2020 10.07.2020 10:00
Rekonstrukce pokojů II. Etapa
podlimitní Zadáno 23.06.2020 16.07.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávky hardware a příslušenství
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 01.07.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016