Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Gastro II
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2019 16.10.2019 10:00
Pořízení nového užitkového vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 15.10.2019 10:00
Praktický výcvik jízd k získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2019 11.10.2019 10:00
Pračka na 20 kg prádla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.10.2019 11.10.2019 08:00
Stanovení místní úpravy provozu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 14.10.2019 10:00
CMS Rakovník – výměna sekčních vrat (objekt:dílna-zvedák)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 14.10.2019 15:00
Rekonstrukce výtahy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 17.10.2019 16:00
CMS Rožmitál – přeložka tlakové kanalizační přípojky včetně napojení na veřejný kanalizační řad města Rožmitál
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 10.10.2019 10:00
III/24021 Nelahozeves svodidlo
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 16.10.2019 10:00
Poloprofesionální sušička prádla 10 kg
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 10.10.2019 11:00
Dorozumívací zařízení sestra - pacient
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2019 12.10.2019 08:00
Léky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 21.10.2019 10:00
Výměna kabiny lůžkového výtahu budova č. 6
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2019 31.10.2019 10:00
Kolový nakladač
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2019 14.10.2019 10:30
Modernizace částí elektrorozvodů na bytovém domě čp. 147 a čp.148 v Ledcích
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 15.10.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016