Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Louky u Choťánek
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Pod Veselovem
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rybníčky u Podbořánek
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slavkov
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Malování interiéru dětského domova - pokojů dětí, stravovacího provozu a společných chodeb
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 26.03.2021 12:00
Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Týnecká rotunda“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 10:00
Dodávka a montáž 1 ks profesionální pračky 14 kg
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2021 22.03.2021 10:00
SERVER
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.03.2021 09.03.2021 00:00
Elektrorevize instalací budov, strojů, spotřebičů a ručního nářadí, rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 19.03.2021 12:00
Revize a webová aplikace v Domově V Zahradách Zdice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2021 17.03.2021 12:00
MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY AUTO OBORŮ
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2021 22.03.2021 10:00
Údržba a správa kotelny v Husově ulici pro SCCR
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 15.03.2021 10:00
Nákup vybavení pro metrologii
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 22.03.2021 11:00
III/3308 Velenka – Semice, rekonstrukce silnice
podlimitní Zadáno 03.03.2021 19.05.2021 10:00
Oprava opěrné zdi bývalé kotelny dolu Vojtěch
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2021 10.03.2021 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016